I över 170 år har det organiserats en marknad i Getterum på samma plats som dagens marknad. Visserligen bedrivs ingen större handel av kreatur idag men traditionen hålls vid liv. Kartan ovan är från laga skifte vilket påbörjades år 1864. Inom ramarna för den ljusbruna markeringen i centrum på kartan ser man den allmänning som utgjorde platsen för den dåvarande marknaden. De långsmala byggnader som finns inlagda på kartan är dåtidens marknadsbås.