Välkomna till ett nytt verksamhetsår med Getterums intresseförening! Covid-19 har visserligen hållit oss tillbaka 2020 men vi har rivstartat 2021 med renovering av bygdegården. 


Varmt välkomna till ett år av aktiviteter anpassade efter folkhälsomyndighetens riktlinjer.