Välkomna till ett nytt verksamhetsår med Getterums intresseförening!


Getterums Intresseförening Program och medlemsavgift 2023


Alla medlemmar är varmt välkomna till årsmötet i Bygdegården och till alla våra aktiviteter. Du som ännu inte är medlem kan enkelt bli det genom att betala in föreningens årsavgift 100 kr/vuxen till föreningens bankgiro 5720-6294 eller till Swish 1234643169.Vänligen betala helst före 4 mars.


Vi fortsätter vår planering av reparation av Bygdegården om vi får bidrag till kostnaderna från Sparbanksstiftelsen. En mindre del från kommunen har vi redan beviljats. Ditt stöd genom medlemskap och ev. medverkan för att kunna genomföra ombyggnaden är därför viktig. För mer information om aktiviteterna se affischer och Hemsidan: www. Getterum.se

och Facebook: Getterums intresseförening.


Vi är tacksamma för förslag på aktiviteter både i år och för framtiden.


Program 2023


2 mars, torsdag. Kallelse. Årsmöte kl. 19.00. Vi bjuder på smörgåstårta och kaka.


18 mars, lördag. Vi hjälps åt att ”vårstäda” både inne och ute. Kl. 10-13. Vi bjuder på fika.


14 maj, söndag. Tipspromenad. Start vid bygdegården Kl. 12-12.30. Kaffe och våffelservering kl. 12.30-14.00.


20 augusti, söndag. Cykeltur med korvgrillning. Start kl. 11.00 vid bygdegården. En kortare och en längre tur att välja på. Startavgift 40kr.


23 september, lördag. Getterums Marknad.


15 oktober, söndag. Medlemsmöte kl.14.00. Vi bjuder på fika.


9 december, lördag. Kl.18.30. Lucia. Tomtebesök. Lotteri. Servering.


Januari 2024. Grötfest med LRF.


Vänligen betala in medlemsavgiften 100 kr/vuxen helst före den 4 mars 2023 till föreningens bankgiro 5720-6294. Uppge namn (och adress om den är ny för oss)


Tack på förhand!Vi ses i bygdegården!


Styrelsen för Getterums Intresseförening: Lars-Erik Andersson, ordf. Anna Nilsson, kassör Majvor Höckergård sekr, Kjell-Åke Arvidsson, Bernt Nilsson och Magnus Engström.


Information till knallar inför Getterums marknad tryck här