Välkommen till getterums intresseförening och getterums byalag

 
 

 

Byvandring genom GetterumGetterums bykärna innan lagaskifte trädde verkställdes

Getterums bygdegård
              Programmet samt information från Getterums intresseförenings finns här


- För bokning av bygdegården tryck här

- För kontakt med ordförande eller någon ur styrelsen tryck här

- För infomration om Getterums byalags fiskekort tryck här