Välkommen till Getterums intresseförening och Getterums byalag
 


Välkommen

till bygden

och till Getterums bygdegård!

Bygdegården drivs av Getterums intresseförening och är bygdens naturliga samlingsställe. Den kan hyras för en billig penning om så önskas; till exempel  för fester, bröllop, dop, klass- och släktträffar eller föreningsmöten. För mer information tryck här

Så gott som varje månad anordnar vi någon egen aktivitet, se vårt program.

Vi hoppas att ni vill ansluta er till oss och inbjuder er till att bli medlemmar i Getterums intresseförening. Årsavgiften är 100 kronor per person, barnen gratis. Denna avgift kan betalas kontant eller sättas in på föreningens bankgiro 5720 - 6294. Glöm inte att uppge namn, adress och gärna e-postadress.

Styrelsen

Getterums intresseförening


Program för 2019

19-04-07  Städdag med fika kl 10:00 till 14:00, ta med kaffekorg

19-05-12 Tipspromenad med start vid bygdegården klockan 12:00 till 12:30. Våffelservering 12:30 till 14:00

19-06-16 Medlemsmöte klockan 14:00. Ombyggnaden av bygdegården m.m. Fika med dopp.

19-08-24/25  Friluftsaktivitet. Håll utkik på facebooksidan och hemsidan!

19-09-08 Gissjön runt på cykel. Start vid bygdegården kl 10:30. Startavgift  40 kr. Korv- och kaffepaus i Gissebo. Vinster på startnummer.

19-09-21  Getterums marknad

19-10-06 Gammeldans i bygdegården kl 14:00 - 16:30 med Kurt Nilsson. Kaffeservering.

19-11-10 Medlemsmöte klockan 14:00. Hembygdsföreningen visar bilder från närområdet. Fika med dopp.

19-12-07 Lucia med följe samt tomtebesök klockan 18:30. Servering.