Fiskekort


Getterums byalag har kommit överens om att sälja fiskekort så att några av byns sjöar blir tillåtna för allmänheten att fiska i. Sjöarna är Hemsjön, Lilla Getgölen, Rakgöl samt Getterums bys del av Gissjön. Fiske med handredskap från strandkanten är tillåtna, övrigt fiske enligt överenskommelse.


Pris: Dagkort 20 kr samt årskort för år 2019 100kr, korten är personliga. För mer information och köp av fiskekort kontakta:

Peter Klasén tel. 076 314 80 71 eller

Fredrick Åhlin tel. 070 338 93 60


Föreningar som önskar anordna fisketävlingar ombeds kontakta Peter Klasén eller Fredrick Åhlin.


Med vänliga hälsningar


Getterums byalag