Välkommen till getterums intresseförening och getterums byalag

 
 

 

Byvandring genom GetterumGetterums bykärna innan lagaskifte trädde verkställdes

Getterums bygdegård

  fotografi Leif sylvan

fotografi Leif Sylvan


Välkomna till ett intressant och spännande år med Getterums intresseförening!

Programmet samt information från Getterums intresseförenings finns här


- För bokning av bygdegården tryck här

- För kontakt med ordförande eller någon ur styrelsen tryck här

- För infomration om Getterums byalags fiskekort tryck här