Välkommen till Getterums intresseförening och Getterums byalag
 


Välkommen

till bygden

och till Getterums bygdegård!

Bygdegården drivs av Getterums intresseförening och är bygdens naturliga samlingsställe. Den kan hyras för en billig penning om så önskas; till exempel  för fester, bröllop, dop, klass- och släktträffar eller föreningsmöten. För mer information tryck här

Så gott som varje månad anordnar vi någon egen aktivitet, se vårt program.

Vi hoppas att ni vill ansluta er till oss och inbjuder er till att bli medlemmar i Getterums intresseförening. Årsavgiften är 100 kronor per person, barnen gratis. Denna avgift kan betalas kontant eller sättas in på föreningens bankgiro 5720 - 6294. Glöm inte att uppge namn, adress och gärna e-postadress.

Styrelsen

Getterums intresseförening
Program för 2017

17-03-07 Årsmöte i Bygdegården kl 19:00. Vi bjuder på smörgåstårta och kaffe.

17-04-09  Städdag med fika kl 10:00 till 14:00, ta med kaffekorg

17-05-07 Tipspromenad med start vid bygdegården klockan 12:00 till 12:30. Kaffe och våffelservering 12:30 till 14:00

17-05-21 Gissjön runt på cykel. Start vid bygdegården klockan 10:00 till 10:30. Avgift 40 kr inklusive korv och fika i Gissebo. Vinst på startnummer.

17-08-27 Gissjön runt med båt. Information och anmälan senast 22 augusti till Inga-Lena 0730809706

17-09-30 Getterums marknad

17-11-19 Medlemsmöte klockan 12:30 med fika

17-12-09 Lucia start klockan 18:30

Jan -18 Grötfest tillsammans med Hjorteds LRF, tidpunkt kommer senare