Välkommen till Getterums intresseförening och Getterums byalag
 


Välkommen

till bygden

och till Getterums bygdegård!

Bygdegården drivs av Getterums intresseförening och är bygdens naturliga samlingsställe. Den kan hyras för en billig penning om så önskas; till exempel  för fester, bröllop, dop, klass- och släktträffar eller föreningsmöten. För mer information tryck här

Så gott som varje månad anordnar vi någon egen aktivitet, se vårt program.

Vi hoppas att ni vill ansluta er till oss och inbjuder er till att bli medlemmar i Getterums intresseförening. Årsavgiften är 100 kronor per person, barnen gratis. Denna avgift kan betalas kontant eller sättas in på föreningens bankgiro 5720 - 6294. Glöm inte att uppge namn, adress och gärna e-postadress.

Styrelsen

Getterums intresseförening


Program för 2018

18-04-08  Städdag med fika kl 10:00 till 14:00, ta med kaffekorg

18-05-06 Tipspromenad med start vid bygdegården klockan 12:00 till 12:30. Våffelservering 12:30 till 14:00

18-06-10 Medlemsmöte klockan 15:00. Ombyggnaden av bygdegården m.m. Fika med dopp.

18-09-8/9 Friluftsaktivitet. Håll utkik på facebooksidan och hemsidan!

18-09-29 Getterums marknad

18-11-11 Medlemsmöte klockan 15:00. Ombyggnaden samt hembygdsföreningen som visar bilder. Fika med dopp.

18-12-08 Lucia med följe samt tomtebesök klockan 18:30. Servering.